© McKenna Motorsport.


Barry McKenna plockar fram Ford Fiestan i jakten på säkrat mästerskap.