© Anders Johnsen.


Anders och Ingrid nöjda med målgång i soligt Lahti.