© emotorsport.se


PG och Anders Fredriksson snabbast efter första etappen i Fagersta.