© Anders Blomqvist


Där vintern är som bäst, Finska Mästerskapet startar i Rovaniemi.