© emotorsport.se


Martin Lindén gör ny start i Roger Albert Clark Rally till hösten, fem dagar och 50-talet SS mil väntar.