© emotorsport.se


Joakim Petersson är en av hemmaåkarna anmälde till Tjust MK´s Miniknäppen.