© Calle Carlberg Motorsport.


Norskt bredvid Calle Carlberg där Jörgen Eriksen ska läsa noter.