© Anders Malmström.


En sista koll av banan under torsdagens kväll, på lördag 130-talet bilar på banan.