© Patrik Sandell, www.patriksandell.com


Patrik Sandell, hemmaföraren i Jämtrallyt.